Στέρνα Μεσσηνίας 24015 Ελλάδα

 assternas@yahoo.gr

Τηλέφωνο: 2722094465

Φαξ : 2722094132