ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΕΦ 2018 – 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Έχουν ξεκινήσει οι ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών με θεματολογία που καλύπτει τις δράσεις των τομέων Β και Γ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας. Ενδεικτικά έγιναν εκπαιδεύσεις πάνω στην λιπάνση, φυτοπροστασία, άρδευση, τον τρόπο μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος, επεξεργασία και αξιοποίηση υπολημμάτων καλλιέργειας καθώς και η χρήση ειδικού εργαλείου κατάρτισης παραγωγών ( elearning).